Bupati Cirebon

Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM. M.Si.

 

 

1

Nama : Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM. M.Si.

2

Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 1 Juni 1965

3

Alamat tempat tinggal : Blok Kedung Dadap RT. 06

4

Jenis Kelamin : Laki – Laki

5

Agama : Islam

6

Pekerjaan : Bupati Cirebon

7

Keluarga
Ayah : H. A. Sobana
Ibu : Hj. Sumaeni
Istri : Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE
Anak : – Satria Robi Saputra
– Sela Syahvira Amalia
– Resyan Prima Hanjaya
– Ramadani Syahputra

8

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Beberan Lulus 1976
SMP Negeri Palimanan Lulus 1980
MAN Babakan Ciwaringin Lulus 1983
S-1 STIA YAPPAN Jakarta Lulus 1995
S-2 Magister Manajemen STIE Jakarta Lulus 2000
S-2 Magister Sains UI Jakarta Lulus 2001
9 Riwayat Organisasi : Anggota HMI UI Jakarta

 

Translate »